Vår huvudleverantör:

På Atham AB kan vi ugnar.

Vi tillhandahåller modeller från Nabertherm.  Allt ifrån industriugnar för skyddsgas och ugnar för laboratorier, FOU till ugnar för glas och keramik.

I vårt sortiment av Nabertherms elektriska ugnar marknadsför vi härdugnar och anlöpningsugnar både som kammarugnar och gropugnar i segmentet vämebehndlingsugnar. I gruppen värmebehandlingsugnar hittar man vagnugnar, karusellugnar, genomloppsugnar och en rad varianter på ugnar där godset hanteras in och ut eller genom en ugn.

Vidare i segmentet laboratorieugnar tillverkas muffelugnar och rörugnar i serier från några liters storlek och uppåt och temperaturer upp till 3000°C för högtemperaturugnar. Torkugnar i olika utförande från små värmeskåp till stora varmlufttsugnar för snart sagt alla värmningsprocesser med konvektionsfläkt allmänt kallat konvektionsugnar för att uppnå optimala processresultat.
Smältugnar för ickejärn gjuterier utgör också en av Nabertherms viktiga marknader.
I en ugn efterfrågas också olika atmosfärer. Skyddsgas, processgas för ytbehandling, vakuum samt härdfolie vid härding i mindre serieproduktion. Härdning med härdfolie kan göras upp till 1200°C. Två enkla och kostnadseffektiva metoder för nitrering med nitrerpulver och sätthärdning med granulat för uppkolning av stål används för mindre serier i verkstadsindustrin.
Forskningen och utvecklingen söker den yttersta tekniken som har med värmning i all dess former att göra och vi har ett mycket stort kunnande och lång erfarenhet inom detta område.

Se en översikt över våra ugnar