Köpinformation och villkor

 

Beställning
Beställning kan inte göras direkt från denna hemsida utan tas mot på traditionellt sätt via telefon eller E-post. Det är viktigt att vi får all information som krävs för att genomföra en korrekt registrering/leverans. T.ex. beställarens referens, ev. beställningsnummer, leveransadress, fakturaadress etc.

Priser
Angivna priser från Atham AB gäller exklusive moms, emballage och frakt. Priserna är baserade på våra leverantörers gällande list- och offertpriser, fraktkostnader samt aktuell valutakurs. Vi förbehåller oss rätten till prisjusteringar vid förändring av någon av dessa faktorer.

Betalning
Efter godkänd kreditkontroll gäller normalt betalningsvillkor med 10 alternativt 30 dagar netto. Efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta enligt lag.

Leverans
Gäller enligt avtal. Leverans sker med pakettransport eller för tyngre varor med lastbil.

Reklamation
Om varan är skadad vid ankomst skall mottagaren direkt anmäla detta till transportören samt till Atham AB inom senast 3 dagar. Det åligger även köparen att ankomstkontrollera varan med avseende på felaktigheter eller felexpediering.

Garanti
De flesta av produkterna har 1 års garanti. Den gäller dock inte vid felaktig hantering, normal förslitning undantaget är för förbrukningsmaterial. Särskilda produktgarantier ingår i produktbeskrivningen.

Allmänna leveransbestämmelser
I övrigt gäller försäljning, leverans, produktansvar m.m. i enlighet med de allmänna leveransbestämmelserna i NL09 och ORGALIME S 2000.

Klausuler oavsett transportsätt
Incoterms 2010 tillämpas.